Vrienden van PJPJ Voorschoten

Donateurs en sponsors ondersteunen PJPJ om de jonge professionals een jazzpodium te geven. Wij zijn daar erg blij mee en bevelen hartelijk de sponsors bij u aan. 

Donateur worden van PJPJ Voorschoten?

Wilt u onze unieke organisatie ondersteunen… wordt dan donateur! Door donateur van PJPJ te worden helpt u ons jonge professionals van de jazz-afdeling van het Koninklijk Conservatorium Den Haag de gelegenheid te geven een (concert)podium te geven.

Met een donatie van ten minste € 50,00 (met ingang van seizoen 2023/2024) mag u gratis, met twee personen, alle jazzconcerten (september tot en met april) van de jonge professionals bijwonen èn het jaarlijkse PJPJ Jazzfest. Bent u alleen, neem dan gerust iemand mee. Tijdig ontvangt u een nieuwsbrief van ons met de informatie over het eerstvolgende concert. Uw donateurschap wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij u vóór 1 juni schriftelijk opzegt. Een éénmalige gift is natuurlijk ook van harte welkom. Aanmelden als donateur is mogelijk via het contactformulier. Kort daarna nemen wij contact met u op.

Sponsor worden van PJPJ Voorschoten?

PJPJ kan de werkzaamheden niet doen als er geen sponsors zijn. PJPJ Voorschoten is erg blij met onze sponsors en willen hen ook graag bij u aanbevelen. Bedrijven en personen kunnen hun naam verbinden aan PJPJ. PJPJ biedt de mogelijkheid om onder een breed publiek in Voorschoten en de regio naamsbekendheid te vergroten. Wij doen dit door uw naam en logo te vermelden op de achterkant van de folder met programma voor het hele seizoen (1500 stuks) en op de website van PJPJ en te plaatsen op de posters. Voor de maandelijkse concerten verspreiden we 75 posters in de Voorschoten en Leiden. Met een extra sponsorbijdrage plaatsen we naam en logo op posters en flyers voor PJPJ Jazzfest. Voor het Jazzfest verspreiden we 100 posters in Voorschoten, Leiden en Den Haag en ook 2000 folders met het programma van het Jazzfest. Het is ook mogelijk om alleen voor het Jazzfest te sponsoren.

Nog geen sponsor van PJPJ? U kunt al sponsor worden voor € 250,00 per jaar. Aanmelden voor sponsoring kan door het invullen van het contactformulier.

Cultuurfabriek Voorschoten

Platform dat zich inzet voor een rijk cultureel leven in Voorschoten. Bezoek de website voor meer concerten, optredens, lezingen, enz.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI) BIJ PJPJ

Per 1 januari 2015 is de stichting PJPJ door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Donaties en giften aan een ANBI-instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ook komen ANBI’s onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een vrijstelling van de erf-en schenkbelasting, de overdrachtsbelasting en voor vermindering van de energiebelasting. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij de BelastingdienstVanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s (en dat is PJPJ) een extra giftenaftrek. Bij de Belastingdienst bekend als: Stichting Podium Jong Professionals Jazz of PJPJ.

Stichting
Podium Jong Professionals Jazz

Postadres
Diepenbrocklaan 4
2253 HM  Voorschoten

Nieuwe statuten zijn opgesteld in december 2021.

RSIN nummer
806298145

KvK nummer
41170113

Doelstellingen
zie de betreffende pagina.

Beleidsplan

zie hiervoor Beleidsplan 2024.

Bestuurders en functie
zie de betreffende pagina.

Beloningsbeleid 
Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden (artikel 3.6 statuten stichting).

Activiteiten
zie de betreffende pagina.

Financiële Verantwoording
Jaarlijks, zie het jaarverslag